• Χώρο-Χρονικές Βάσεις Δεδομένων
  • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
  • Υπολογιστική Γεωμετρία και Αλγόριθμοι για Γραφικά Η/Υ
  • Κατανεμημένος Υπολογισμός και Αλγόριθμοι Διαχείρισης Πληροφορίας σε P2P Δίκτυα
  • Δίκτυο-κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα για Web Services
Βρίσκεστε εδώ: Home Ερευνητικά πεδία