Υλικό (Hardware)

Πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο διαθέτει:

  • 10 σταθμούς εργασίας PC
  • 1 Εξυπηρετητή Βάσεων Δεδομένων Oracle (Database Server)
  • 1 Εξυπηρετητή Γεωπληροφοριακού Συστήματος (GIS Server)

Το DBISLab είναι μέλος του PlanetLab Europe με δύο κόμβους (nodes):

  • 2 Server Hewlett Packard DL 380 G4
    • Dual Core Intel Xeon 3,4 GHz
    • 4GB RAM
    • 4 x 146 GB HDD
Βρίσκεστε εδώ: Home Υποδομές Υλικό