Η υποδομή του Εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων( DBISLab) αποτελείται τις κτιριακές εγκαταστάσεις του εργαστηρίου καθώς και από σύχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος ενισχύεται συνεχώς μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία μετέχει το DBISLab.

Ειδικότερα ο εξοπλισμός απότελείται από τα ακόλουθα:

Βρίσκεστε εδώ: Home Υποδομές