Συνεργασία με την Oracle Academy

Δημοσιευμένο στις Τετάρτη, 07 Σεπτέμβριος 2011 11:23

oracle academy logoΤο Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων( DBISLab) σε συνεργασία με την ORACLE προσφέρει το πρόγραμμα Advanced Computer Science της Oracle Academy. Στα πλαίσια του προγράμματος οι σπουδαστές, ΕΠ και τεχνικό προσωπικό θα μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν επιλεγμένο λογισμικό (λογισμικό για βάσεις δεδομένων, εργαλεία ανάπτυξης και server εφαρμογών) καθώς και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό του Oracle University.

Μέσα από αυτό το πλήρες πακέτο πόρων, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία στις κορυφαίες τεχνολογίες της ORACLE, ενώ οι σπουδαστές που θα επιλέξουν επαγγελματική πιστοποίηση, θα έχουν δικαίωμα εκπτώσεων σε επιλεγμένα μαθήματα προετοιμασίας (σε ποσοστό 50%),καθώς και τις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης (σε ποσοστό 40%) της ORACLE,αποκτώντας έτσι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς προετοιμάζονται να ενταχθούν ενεργά στην αγορά εργασίας.

Το διαθέσιμο λογισμικό είναι:

Database


Enterprise Application Server / Development Tools

Το Oracle Academy υποστηρίζει περισσότερους από 655.000 σπουδαστές σε 86 χώρες. Σε συνεργασία με υπουργεία,φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα που πιστεύουν στη σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας για την επαγγελματική σταδιοδρομία, το Oracle Academy βοηθάει τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις τεχνολογικές και διοικητικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη σταδιοδρομία τους στον 21ο αιώνα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν μπορούν να ενσωματώσουν το κορυφαίο λογισμικό και το εκπαιδευτικό υλικό της Oracle στις δικές τους σειρές μαθημάτων, ώστε να προσφέρουν κορυφαίες ευκαιρίεςπιστοποίησης και επαγγελματικής εξέλιξης στους σπουδαστές τους.