Το DBISLab μέλος του PlanetLab Europe

Δημοσιευμένο στις Δευτέρα, 05 Σεπτέμβριος 2011 14:19

planet labTo DBISLab είναι μέλος του PlanetLab Europe με δύο κόμβους (nodes) οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να υποστηρίξουν την ερευνητική κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με μέλη του εργαστηρίου.